Zestawy ćwiczeń

Ćwiczenia wykorzystywane w terapii dzieci autystycznych

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Gdańsk

Zaprezentowane ćwiczenia są wynikiem 13 letnich doświadczeń Autora dotyczących terapii ruchowej dzieci autystycznych. W sumie w terapii tej na przestrzeni lat 1991 – 2003, uczestniczyło ponad 50 osób autystycznych lub posiadających cechy autystyczne. Ćwiczenia prowadzono w domach rodzinnych, ośrodkach w Gdańsku i Gdyni jak również na obozach terapeutycznych w Stawiskach, Nadolu i Krynicy Morskiej.

Wyniki tych doświadczeń prezentowano na spotkaniach środowiskowych w Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Sławnie, Gorzowie, Częstochowie; ogólnopolskich konferencjach w Białymstoku, Gdańsku, Kościerzynie, Krakowie, Olsztynie, Poznaniu, Warszawie i zagranicznych: w Brześciu (Białoruś) Brnie (Czechy) Magdeburgu (Niemcy) i Tartu (Estonia).

Efektem tych prezentacji było ponad 50 opracowań opublikowanych w kraju i zagranicą, z których na wyróżnienie zasługują 2 zwarte pozycje pt.: „Aktywność ruchowa w terapii dzieci autystycznych” AWF Gdańsk 1997 oraz wydanie II uzupełnione i poszerzone AWFiS Gdańsk 2003r. 225s. W opracowaniach tych i artykułach ukazano wpływ ćwiczeń ruchowych na wiele sfer umożliwiających lepsze funkcjonowanie w najbliższym środowisku. Do nich zaliczono: poprawę motoryki dużej przejawiającej się w opanowaniu niektórych umiejętności, rozwój pozytywnych zachowań i komunikacji wyrażanych wzrokiem, mimiką twarzy i większym skupieniem uwagi, podporządkowaniem się, zmniejszeniem agresji i niepożądanych napięć. W przeprowadzonych badaniach w 2002 roku okazało się, że odpowiednio dobrane ćwiczenia kształtują równowagę statyczną będącą elementem koordynacji ruchowej, jak również niektóre zdolności motoryczne.

Chciałbym z całą mocą podkreślić, że głównym kreatorem tych dokonań byli Rodzice dzieci autystycznych i terapeuci rozumiejący sens ćwiczeń ruchowych prowadzonych w przeważającej większości w domach rodzinnych.

Ćwiczenia usystematyzowano w 8 grupach w kolejności: lokomocyjne, skoczne, równoważne, zwinnościowe, rzutne, kopne, koncentracji i inne.

Ćwiczenia lokomocyjne:

 • pełzanie i chód na czworakach
 • przetaczanie wokół podłużnej osi ciała (z leżenia przodem, bokiem i tyłem)
 • siady proste z rękami na kolanach
 • siady proste podparte, siady klęczne i klęki
 • stawianie stóp w określonym miejscu
 • chody w przód na całych stopach z pomocą i samodzielnie
 • chody w przód na palcach z pomocą i samodzielnie
 • chody o bosych stopach po kamieniach lub macie korekcyjnej
 • chody w tył z pomocą i samodzielnie
 • chody w bok ( z pomocą), krok odstawno – dostawny
 • obroty wokół podłużnej osi ciała ( w lewo, prawo)
 • chód z tzw. omijaniem przeszkód (slalomy)
 • chód po różnego rodzajach przeszkodach (krzesełka, kamienie, belki, drewno itp.)
 • chody po linii prostej i w ograniczonej przestrzeni pomiędzy dwoma liniami
 • zmiany pozycji z niskiej do półwysokiej i wysokiej
 • zmiany pozycji z wysokiej do niskiej (do chodu na czworakach)
 • zmiany pozycji z leżenia tyłem do siadu prostego i skulonego
 • szybkie chody, szybkie obroty
 • próba biegu, bieg dookoła, na określonym dystansie (tzw. bieg wahadłowy)
 • wejścia i zejścia po jednym stopniu (dostawianie stopy)
 • wejścia i zejścia po schodach z pomocą poręczy
 • wejścia i zejścia po schodach samodzielnie
 • pokonywanie przeszkód (przejścia przez ławeczki, beczki itp.)
 • wyjście z pociągu, wejście do autobusu, samochodu, tramwaju
 • chód po pochylni
 • zjazd na sankach w dół
 • wejścia po stromym stoku (do 450) przy pomocy liny
 • próba ślizgania po lodzie, zjazdy w dół po śniegu
 • jazda na rowerze trójkołowym.

Ćwiczenia skoczne:

 • próba podskoku w górę w miejscu
 • próba przeskoku obunóż przez przeszkodę (laska gimnastyczna)
 • próba przeskoku obunóż przez przeszkodę – poszerzenie przeszkody, np. dwie linie, dwie laski itp.
 • zeskoki w dół z różnych wysokości (np. schody)
 • skoki obunóż na odległość, podskoki jednonóż
 • seryjne podskoki obunóż w przód
 • wieloskoki (z nogi na nogę)
 • podskoki przy pomocy skakanki
 • podskoki obunóż z ćwierć i półobrotem
 • seryjne podskoki na małym batuciku

Ćwiczenia równoważne:

 • przejścia po linii, chody na palcach
 • przejścia po szerokiej części ławeczki ( z pomocą i samodzielnie)
 • przejście po wąskiej części ławeczki (z pomocą i samodzielnie)
 • przejścia po równoważni o różnej wysokości (od 15 – 30 cm z pomocą)
 • przejścia po równoważni wahliwej
 • przejścia po kole wahliwym
 • wytrzymanie krótkotrwałe wspięcia na palcach (od 2-10 sekund)
 • postawy równoważne na jednej nodze (ok. 2-3 sekund)
 • obroty na końcu równoważni
 • przejścia po murku i krawężniku o różnych szerokościach

Ćwiczenia zwinnościowe:

 • z leżenia tyłem – skulenia
 • z przysiadu podpartego, umiejętność wykonania przetoczenia w tył na plecy z nogami ugiętymi
 • z przysiadu podpartego umiejętność wykonania przetoczenia w tył na plecy o nogach – wyprostowanych złączonych lub w rozkroku.
 • z leżenia przerzutnego poprzez ugięcie w biodrach i stawach kolanowych przejście do przysiadu podpartego
 • z przysiadu podpartego, odbiciem, próba oderwania nóg od podłoża (tzw. wierzganie konika)
 • próba wykonania stania na głowie z oparciem (asekuracja – pomoc)
 • próba wykonania stania na ramionach (asekuracja przed upadkiem głowę)

Ćwiczenia rzutne (duża i mała motoryka):

 • nauka uchwytu woreczka gimnastycznego
 • próba wypchnięcia na odległość woreczka gimnastycznego
 • wrzuty woreczka gimnastycznego do pudełka z góry w dół
 • wrzuty woreczka gimnastycznego do pudełka (stopniowe zwiększanie odległości)
 • podnoszenie woreczków z podłoża
 • zrzucanie woreczków z wysokości poprzez wejście po szczeblach drabinki
 • nauka chwytu piłki dużej (np. siatkowej)
 • nauka chwytu piłki mniejszej (np. ręcznej)
 • toczenie piłki po podłożu (forma zabawowa i ścisła)
 • rzuty piłki jednorącz i oburącz na odległość
 • chwyt i podanie do partnera
 • próba kozłowania piłki (odbicie od podłoża)
 • rzut piłką do celu
 • uderzenie piłki ręką (tzw. serwowanie lub uderzanie w celu odbicia się piłki od podłoża)
 • odbicie piłki o ścianę i chwyt
 • seryjne odbijanie piłki w górę (np. siatkowej)

Ćwiczenia kopne:

 • kopanie piłki dużej w przód z miejsca
 • kopanie piłki dużej w przód z marszu
 • kopanie piłki do celu

Ćwiczenia koncentracji:

 • w siadzie na krześle skupienie uwagi przez 10 do 15 sekund na obrazie telewizyjnym
 • w siadzie na krześle skupienie uwagi z dłońmi położonymi na kolanach
 • te same ćwiczenia ze stopniowym wydłużaniem czasu skupienia uwagi na obrazie telewizyjnym
 • chody (poruszanie się) z woreczkiem na głowie
 • chody z dwoma woreczkami umieszczonymi na barkach
 • chód z woreczkiem położonym na grzbiecie wyciągniętej dłoni
 • próba podskoku z woreczkiem uniesionym na głowie
 • podawanie ręki do przywitania z równoczesnym skierowaniem wzroku na osobie witającej

Różne:

 • próba wyklaskiwania rytmu
 • pedałowanie na cykloergometrze
 • samodzielne otwieranie drzwi, zapinanie pasów bezpieczeństwa w samochodzie
 • próba zwisu na drabince (chwyt)
 • próba chwytu liny
 • ćwiczenia oswajające z wodą, ochlapywanie
 • próba utrzymania się na wodzie (ćwiczenia wypornościowe)
 • wspólne zabawy (np. „chłopcy, dziewczęta dalej spieszcie się…”)
 • próba wspólnych zabaw przy akompaniamencie
 • ćwiczenia koordynacyjne tzw. „pajacyk” (na raz podskok do rozkroku z klaśnięciem dłońmi – nad głową, na dwa – podskokiem nogi złączyć z ramionami w dół)
 • próba huśtania, wykonywanie przysiadów, wznosów i opustów nóg z leżenia tyłem
 • biegi i chody w terenie o zróżnicowanej konfiguracji (z terapeutą lub opiekunem)
 • biegi i chody w terenie po oznaczonej trasie (z terapeutą lub opiekunem)
 • uczestnictwo w zabawach ruchowych ze śpiewem i tańcem

źródło: www.domrainmana.pl

Sala 1

Sala 2

Sala 3

Sala 4

Kontakt do nas

SENSE
Centrum Terapii i Stymulacji Rozwoju

ul. Miodowa 57 (Osów)
71-497 Szczecin,
Zachodniopomorskie, Polska
terapia@integracja-sensoryczna.org

telefony:
- właściciel: +48 503 005 828
- przedszkole terapeutyczne: +48 506 213 215
- sekretariat i umawianie wizyt: +48 500 551 213
  (pon.-pt. w godzinach 8:00-16:00)