Metoda krakowska

Nasza placówka wykorzystuje różne techniki terapeutyczne, jedną z nich jest metoda krakowska. Stosowana m.in. u dzieci z zaburzeniami ze spectrum autyzmu, z zespołem Downa oraz zagrożonych dysleksją.

Stymulacja rozwoju intelektualnego metodą krakowską

Całościowa terapia wszystkich funkcji poznawczych dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi i genetycznymi. Podstawowym założeniem metody jest stymulacja rozwoju intelektualnego dziecka oraz osiąganie kolejnych etapów rozwoju wszystkich funkcji poznawczych jakie obserwowane są u dzieci bez trudności i zaburzeń rozwojowych.

Prowadzona stymulacja wykorzystuje mechanizm neuroplastyczności mózgu, czyli zmianie reprezentacji korowych w wyniku organizowanych podczas terapii doświadczeń.

Terapia prowadzona wg metody krakowskiej obejmuje:

 • terapię słuchową w oparciu o program „Słucham i uczę się mówić”.
 • stymulację naśladowania mowy ze wsparciem Gestów Artykulacyjnych.
 • terapię funkcji wzrokowych.
 • Symultaniczno – Sekwencyjną Naukę Czytania.
 • budowanie kompetencji komunikacyjnych i językowych poprzez prowadzenie Dziennika Wydarzeń.
 • diagnozę dominacji stronnej umożliwiającej wybór dominującej ręki.
 • stymulację zabawy.
 • stymulację funkcji lewej półkuli mózgu.
 • terapię zachowań społecznych;
 • stymulację funkcji motorycznych i manualnych;
 • stymulację przetwarzania bodźców smakowych, zapachowych i dotykowych;
 • stymulację pamięci;
 • ćwiczenia kategoryzacji;
 • ćwiczenia myślenia sytuacyjnego i przyczynowo – skutkowego;
 • ćwiczenia myślenia przez analogię.

Metoda to szczególnie polecana jest dzieciom

 • zagrożonym autyzmem;
 • z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;
 • z alalią i afazją dziecięcą;
 • z zespołem Downa;
 • z niezakończonym i opóźnionym rozwojem mowy;
 • zagrożonym dysleksją.

Copyright © 2019   www.integracja-sensoryczna.org. Produkcja www.FabrykaStron.eu
Na stronie stosujemy pliki cookies. Można dokonać zmiany ustawień cookies. Polityka Prywatności.