PNF

PNF zwana także metodą torowania, ze względu na swoją skuteczność jest jedną z najbardziej uznanych technik. Cechuje się całościowym podejściem do pacjenta oraz ukierunkowaniem na osiągnięcie celu.

Prorioceptive Neuromuscular Facilitation - o metodzie PNF

PNF, czyli proprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie (z ang. Proprioceptive Neuromuscular Facilitation), znane też jako metoda torowania, torowanie nerwowo-mięśniowe, bądź rozciąganie PNF (z ang. PNF stretching).

Jest to jedna z najbardziej uznanych na świecie neurofizjologicznych holistycznych metod fizjoterapeutycznych, dedykowana stopniowemu odtwarzaniu umiejętności ruchowych pacjenta i przywracaniu utraconej przez stawy i mięśnie funkcji. Pojęcie PNF, jego znaczenie i zarazem meritum metody zawarte jest w nazwie, której akronim oznacza:

  • P – (z ang. proprioceptive) proprioceptywne, dotyczące proprioreceptorów, czyli receptorów ciała odpowiedzialnych za czucie głębokie; dostarczające informacji przez czuciowe receptory o ruchach i ułożeniu ciała w przestrzeni;
  • N – (z ang. neuromuscular) nerwowo-mięśniowe, dotyczące pobudzenia aktywizującego nerwy i mięśnie;
  • F – (z ang. facilitation) facylitacja, ułatwienie, usprawnienie, pomoc, torowanie ruchów, prowadzące do zwiększenia efektywności terapii i uzyskania maksymalnego rezultatu terapeutycznego w jak najkrótszym czasie.

Zasady stosowane w terapii

PNF to jednak nie tylko jedna z metod rehabilitacji. Jest to przede wszystkim koncepcja leczenia posiadająca własną filozofię i zasady pracy z pacjentem. Jej podstawą jest ponowna nauka, tzw. reedukacja motoryczna, stosowana w treningu rozwijającym neuromotorykę, w celu poprawy funkcji ruchowych i ułatwienia maksymalnego skurczu mięśni oraz odtworzenie konkretnej funkcji ruchowej, utraconej w wyniku urazu lub choroby.

Historia metody PNF i jej idea nierozerwalnie łączą się z niemieckim neurofizjologiem Dr Hermanem Kabatem, który jest jej twórcą. To właśnie dr Herman Kabat sformułował założenie, mówiące, że „każdy człowiek – w tym również osoby niepełnosprawne – posiada nienaruszony potencjał życiowy”. Podążając tym tokiem myślenia, określone zostały zasady terapii PNF, którymi są:

  • całościowe podejście do pacjenta, a nie tylko skupianie się na wybiórczych fragmentach ciała, bądź pojedynczych problemach,
  • pozytywna terapia, motywowanie i ukierunkowanie na osiągnięcie sukcesu,
  • pomoc w osiąganiu najwyższego poziomu funkcjonalnego,
  • połączenie kontroli ruchu z reedukacją motoryczną oraz
  • mobilizowanie niewykorzystanego potencjału pacjenta.

Biorąc pod uwagę doskonałe rezultaty osiągane przy terapii szerokiego spektrum schorzeń oraz liczne zalety rehabilitacji metodą PNF, oprócz czysto fizjoterapeutycznej funkcji, koncepcja PNF wykorzystywana jest też jako metoda prewencyjna.

Głównym celem terapii jest praca nad funkcją, której chory potrzebuje.
Wspólny wysiłek pozwala osiągnąć doskonałe efekty!

Copyright © 2019   www.integracja-sensoryczna.org. Produkcja www.FabrykaStron.eu
Na stronie stosujemy pliki cookies. Można dokonać zmiany ustawień cookies. Polityka Prywatności.