Szkolenia dla profesjonalistów

W naszej placówce prowadzimy szkolenia dla profesjonalistów chcących podnieść swoje kwalifikacje oraz przyszłych terapeutów, którzy zamierzają zawodowo zająć się integracją sensoryczną.

Szkolenie „Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej”

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z problematyką zaburzeń integracji sensorycznej wśród dzieci oraz nabycie umiejętności ich diagnozy u dzieci z różnymi problemami zdrowotnymi, rozwojowymi i trudnościami w funkcjonowaniu, zachowaniu i nauce.

Oferujemy:

 • Ugruntowaną wiedzę bezpośrednio od doświadczonych diagnostów;
 • Doskonała praktyka- pełne badanie dzieci podczas szkolenia;
 • Materiały szkoleniowe;
 • Warsztaty.

PLAN SZKOLENIA:

Sobota

godz: 9.00 – 13.00

 • Podstawy diagnozy procesów integracji sensorycznej i obowiązujące klasyfikacje zaburzeń SI, w tym klasyfikacja zaburzeń DC:0-5.
 • Narzędzia diagnostyczne.
 • Schemat tworzenia diagnozy – warsztaty.

godz. 13:00- 13:30 przerwa 

godz. 13.30 – 17.30

 • Diagnoza rozwoju sensomotorycznego
 • Wywiad i obserwacja ukierunkowana.
 • Badanie dziecka poniżej 4. r.ż.
 • Badanie dziecka z zaburzeniami współistniejącymi
 • Badanie osób po 16 r.ż.
 • Objawy rzekomo sensoryczne – różnicowanie.
 • Plan terapii i dieta sensoryczna

Niedziela

8.30 Bezpośrednie/zdalne uczestnictwo w dwóch pełnych badaniach dzieci, studium przypadku

9.00 Badanie dziecka nr 1

11.00 Badanie dziecka nr 2

13.00- 13:30 przerwa

13.30 – 17.00

 • Warsztaty diagnostyczne
 • Zapoznanie z testami  SIPT oraz EASI (wkrótce obowiązujące testy diagnostyczne SPD)

 

 

Czas trwania: 16h (2 dni po 8 h)

Termin: 22-23.01.2022 (sobota, niedziela)

Koszt: 1 000zł

 

Po szkoleniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu.

 

Prowadzący:

dr n. med. i zdr. Mirosława Bloch

mgr Filip Sokala

Szkolenie online „Terapia SI w autyzmie i zespole Aspergera”

 

Kurs doskonalący dla psychologów, pedagogów, logopedów, psychiatrów, nauczycieli w przedszkolu, terapeutów, rodziców.

Program szkolenia:

 1. Jak zaburzenia sensoryczne wpływają na funkcjonowanie dziecka?
 2. Jak powinna przebiegać terapia metodą Integracji Sensorycznej w gabinecie?
 3. Jak wykorzystać techniki terapii SI w domu?

Czas trwania: 16h (4 dni po 4h)

Termin: (do ustalenia)

Koszt: 1 000zł

Po szkoleniu uczestnik otrzymuje:

- zaświadczenie o ukończeniu kursu.

 

Prowadzący:

dr n. med. i zdr. Mirosława Bloch

Szkolenia prowadzą:

dr n. med. i zdr. Mirosława Bloch

 

 • wieloletni praktyk,
 • wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu Integracji Sensorycznej oraz szkoleniach,  
 • pedagog specjalny,
 • fizjoterapeuta,
 • specjalista w dziedzinie diagnozy i terapii SI,
 • współzałożyciel Centrum Terapii i Stymulacji Rozwoju SENSE w Szczecinie.

mgr Filip Sokala

 

 • wieloletni praktyk,
 • wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu Integracji Sensorycznej,
 • pedagog specjalny,
 • fizjoterapeuta,
 • specjalista w dziedzinie diagnozy i terapii SI,
 • współautor narzędzi badawczych i diagnostycznych z zakresu rozwoju sensomotorycznego dziecka
 • autor badań i publikacji w specjalistycznych wydawnictwach naukowych.

ZGŁOSZENIA:

W celu zgłoszenia prosimy o kontakt poprzez e-mail. Przekażemy Państwu wówczas szczegółowe informacje.

e-mai: terapia.integracja.sensoryczna@gmail.com

Kontakt: 503 005 828

Integracja sensoryczna to zdolność dziecka do odczuwania,
rozpoznawania i rozumienia oraz porządkowania informacji
przekazywanych przez zmysły ze świata zewnętrznego i własnego organizmu.

Copyright © 2020   www.integracja-sensoryczna.org. Produkcja www.FabrykaStron.eu
Na stronie stosujemy pliki cookies. Można dokonać zmiany ustawień cookies. Polityka Prywatności.