Terapia muzyką

O tym, że muzyka silnie oddziałuje na człowieka, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Wspólna gra na instrumentach, śpiewanie i ruch w rytmie muzyki przynoszą wspaniałe efekty terapeutyczne.

O muzykoterapii

Głównym celem  zajęć jest stymulowanie rozwoju poznawczego, emocjonalnego, społecznego i ruchowego poprzez wybrane i dostosowane do możliwości dzieci formy aktywności muzycznej. Elementy muzyki takie jak melodia, rytm, dynamika, agogika, barwa dźwięku są naturalnymi stymulatorami, które prowokują dziecko do określonych działań czy zachowań.

Formy aktywności muzycznej

Formy aktywności muzycznej proponowane dziecku podczas zajęć to:

 • ruch przy muzyce - ukierunkowany przede wszystkim na zadania inhibicyjno - incytacyjne w przestrzeni oraz na pracę na schemacie własnego ciała,
 • śpiew - elementy swobodnego wokalizowania, logorytmiki, techniki prawidłowej emisji głosu, nauka piosenek,
 • gra na instrumentach - poznawanie technik grania na instrumentach (Instrumentarium Orffa), wspólne granie,
 • trening słuchowy - aktywne słuchanie muzyki z ilustracją ruchową,
 • tworzenie muzyki - swobodna improwizacja muzyczna

Zakres obszarów muzycznych

Podczas zajęć wykorzystywany jest szeroki zakres obszarów muzycznych:

 • doświadczanie dźwięków i poznawanie zjawisk akustycznych - misy dźwiękowe, różne instrumenty,
 • muzyka jednogłosowa śpiewana,
 • muzyka odbierana bezpośrednio z instrumentów,
 • muzyka klasyczna,
 • improwizacje muzyczne,
 • elementy tańca,
 • rytm.

Głównym celem terapii jest praca nad funkcją, której chory potrzebuje.
Wspólny wysiłek pozwala osiągnąć doskonałe efekty!

Copyright © 2020   www.integracja-sensoryczna.org. Produkcja www.FabrykaStron.eu
Na stronie stosujemy pliki cookies. Można dokonać zmiany ustawień cookies. Polityka Prywatności.