Diagnoza I Terapia Metodą IS

Wnikliwy proces diagnostyczny

Aby można było przeprowadzić efektywną terapię, najpierw trzeba postawić dokładne rozpoznanie.

Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej odbywa się w trakcie trzech spotkań i składa się z poszczególnych części:

  • Wywiad z rodzicami - terapeuta pyta rodziców o przebieg ciąży, poród, rozwój dziecka w pierwszych latach życia, przebyte choroby, preferowane aktywności oraz trudności z jakimi boryka się ich dziecko, pyta również o to jakie są ich oczekiwania względem terapii;
  • Kwestionariusze - rodzice wypełniają kwestionariusze będące uzupełnieniem wywiadu a dotyczą szczegółowych informacji na temat dziecka;
  • Obserwacja kliniczna - dziecko wykonuje zadania polecone przez terapeutę, które pozwalają wnioskować o jego napięciu mięśniowym, równowadze, koordynacji, planowaniu motorycznym, motoryce małej i dużej, pracy gałek ocznych, reakcji na ruch oraz reaktywności na bodźce sensoryczne;
  • Testy - wykonywane u dzieci, które ukończyły 4 lata, testy są standaryzowane i pozwalają określić poziom koordynacji, praksji, czucia ruchu, czucia własnego ciała, zdolności grafomotoryczne, percepcję dotykową i równowagę;
  • Omówienie diagnozy, podsumowanie, plan terapii - terapeuta przedstawia rodzicom wyniki badań, przedstawia plan terapii oraz ewentualne zalecenia do pracy z dzieckiem w domu - każdy rodzic otrzymuje diagnozę pisemną.

Indywidualny program terapeutyczny

O potrzebie podjęcia terapii decydują wyniki wcześniej przeprowadzonej diagnozy, na podstawie której określone są sfery, na które w czasie zajęć należy oddziaływać.

Każde dziecko rozpoczynające terapię w naszej placówce posiada indywidualny program terapeutyczny dostosowany do jego potrzeb i u umiejętności. Zajęcia mają na celu kompensowanie deficytów i zaburzeń integracji zmysłowej dziecka.

Zajęcia mają charakter aktywności ruchowej i zabawy, w której dziecko chętnie uczestniczy. Terapia zwykle odbywa się 1 lub 2 razy w tygodniu, w zależności od stopnia nasilenia deficytów. Zajęcia trwają 55 minut. Postępy w terapii monitorowane są przez okresowo wykonywane testy i obserwację zachowań dziecka.

Dokładna diagnoza pozwala opracować indywidualny plan terapeutyczny.
Aby terapia przynosiła pożądane efekty konieczna jest systematyczność
i chęć współpracy ze strony rodziców.

Sala 1

Sala 2

Sala 3

Sala 4

Kontakt do nas

SENSE
Centrum Terapii i Stymulacji Rozwoju

ul. Miodowa 57 (Osów)
71-497 Szczecin,
Zachodniopomorskie, Polska
terapia@integracja-sensoryczna.org

telefony:
- właściciel: +48 503 005 828
- przedszkole terapeutyczne: +48 506 213 215
- sekretariat i umawianie wizyt: +48 500 551 213
  (pon.-pt. w godzinach 8:00-16:00)