Metoda Krakowska

Całościowa terapia wszystkich funkcji poznawczych dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi i genetycznymi.

Podstawowym założeniem metody jest stymulacja rozwoju intelektualnego dziecka oraz osiąganie kolejnych etapów rozwoju wszystkich funkcji poznawczych jakie obserwowane są u dzieci bez trudności i zaburzeń rozwojowych.

Prowadzona stymulacja wykorzystuje mechanizm neuroplastyczności mózgu, czyli zmianie reprezentacji korowych w wyniku organizowanych podczas terapii doświadczeń.

Terapia prowadzona według metody krakowskiej obejmuje następujące elementy:

 • terapię słuchową w oparciu o program „Słucham i uczę się mówić”.
 • stymulację naśladowania mowy ze wsparciem Gestów Artykulacyjnych.
 • terapię funkcji wzrokowych.
 • Symultaniczno – Sekwencyjną Naukę Czytania.
 • budowanie kompetencji komunikacyjnych i językowych poprzez prowadzenie Dziennika Wydarzeń.
 • diagnozę dominacji stronnej umożliwiającej wybór dominującej ręki.
 • stymulację zabawy.
 • stymulację funkcji lewej półkuli mózgu.
 • terapię zachowań społecznych;
 • stymulację funkcji motorycznych i manualnych;
 • stymulację przetwarzania bodźców smakowych, zapachowych i dotykowych;
 • stymulację pamięci;
 • ćwiczenia kategoryzacji;
 • ćwiczenia myślenia sytuacyjnego i przyczynowo – skutkowego;
 • ćwiczenia myślenia przez analogię.

Metoda to szczególnie polecana jest dzieciom:

 • zagrożonym autyzmem;
 • z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;
 • z alalią i afazją dziecięcą;
 • z zespołem Downa;
 • z niezakończonym i opóźnionym rozwojem mowy;
 • zagrożonym dysleksją.

Sala 1

Sala 2

Sala 3

Sala 4

Kontakt do nas

SENSE
Centrum Terapii i Stymulacji Rozwoju

ul. Miodowa 57 (Osów)
71-497 Szczecin,
Zachodniopomorskie, Polska
terapia@integracja-sensoryczna.org

telefony:
- właściciel: +48 503 005 828
- przedszkole terapeutyczne: +48 506 213 215
- sekretariat i umawianie wizyt: +48 500 551 213
  (pon.-pt. w godzinach 8:00-16:00)