Terapia Funkcjonalna

To specjalistyczne zajęcia terapeutyczne, których integralnym elementem w dążeniu do prawidłowego wzorca postawy jest nadanie i utrwalenie bądź przywrócenie utraconej funkcji. Wzorzec postawy to relacja segmentów ciała w przestrzeni - warunkowana integracją bądź dezintegracją napięcia tkanek miękkich i jakością wzajemnej korelacji tych struktur. Stanowi stabilizację dla umiejętności ruchowych i możliwości funkcjonalnych w sferze: lokomocji koordynacji wzrokowo-ruchowej funkcji wzrokowych funkcji oralnych - związanych z poborem pokarmu i nadawaniem mowy.

Zaburzenia w sferze postawy i lokomocji (wykluczając uszkodzenia mechaniczne) pozostają w ścisłym związku z dystrybucją napięcia i (zawsze!) mają wpływ na funkcjonowanie dziecka w pozostałych obszarach.

Terapeuta poprzez pracę nad strukturą, inicjując funkcję - projektuje możliwie prawidłowy wzorzec i fundament dla kształtowania precyzji. Ważnym etapem w procesie usprawniania (po przygotowaniu posturalnym) jest dobranie elementów terapii, tak aby zapewnić dziecku jak najlepszy rozwój funkcjonalny. W zależności od rodzaju zaburzeń/rozpoznania klinicznego/zaleceń lekarza i terapeutów uczestniczących w procesie usprawniania dziecka - wykorzystuje się elementy:

  • Funkcjonalnej diagnostyki i Terapii Ręki:

dziecko z nieprawidłową dystrybucją napięcia posturalnego – bardzo możliwe, że w objawach pokaże również zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej. Organizm najczęściej tak to kompensuje, że staje się to wyraźnie widoczne już w pierwszym półroczu życia. Dlatego warto wiedzieć, a w razie wątpliwości pytać, co w danym przedziale wiekowym pozostaje normą, a co powinno niepokoić i czego nie wolno zostawić na później. Terapia Ręki koncentruje swoje działania na efektywnej pracy kończyn górnych.

  • Funkcjonalnej diagnostyki i Terapii Wzroku:

jakość widzenia ma wpływ na rozwój kontrolowanych wzrokiem funkcji poznawczych, rozwój koordynacji wzrokowo – ruchowej, aktywność fizyczną, a także przekłada się na sferę społeczno – emocjonalną. Dlatego zaburzenia funkcji wzrokowych zarówno o etiologii okulistycznej jak i neurologicznej, generują nie tylko problemy z widzeniem, ale w bardzo dużym stopniu przekładają się na sferę rozwoju psychoruchowego dziecka. Terapia pomaga niwelować konsekwencje edukacyjne i sensomotoryczne, a także zapobiega utrwalaniu i pogłębianiu nieprawidłowych wzorców ruchowych powstałych wskutek występujących zaburzeń wzrokowych – pod warunkiem, że dziecko ma odpowiednio dobrane okulary korekcyjne.

  • Funkcjonalnej diagnostyki i Terapii Neurologopedycznej:

dzieci z obciążonym wywiadem neurologicznym bardzo często narażone są na wystąpienie zaburzeń funkcji oralnych – związanych z poborem pokarmu i nadawaniem mowy. Wystąpienie objawów żywieniowych może wynikać z mechaniki danej czynności bądź konsystencji i faktury pokarmu, z którą dziecko sobie nie radzi, upodobań smakowych, a także zaburzeń przebiegu reakcji odruchowych. Nieprawidłowe czynności ruchowe narządów jamy ustnej przekładają się również na jakość artykulacyjną. Terapia koncentruje swoje działania na wspomaganiu i korekcie przebiegu funkcji oralnych. Funkcjonalna diagnostyka orofacjalna w o parciu o Test SMSE w świetle Koncepcji NDT SLT.

Sala 1

Sala 2

Sala 3

Sala 4

Kontakt do nas

SENSE
Centrum Terapii i Stymulacji Rozwoju

ul. Miodowa 57 (Osów)
71-497 Szczecin,
Zachodniopomorskie, Polska
terapia@integracja-sensoryczna.org

telefony:
- właściciel: +48 503 005 828
- przedszkole terapeutyczne: +48 506 213 215
- sekretariat i umawianie wizyt: +48 500 551 213
  (pon.-pt. w godzinach 8:00-16:00)