Terapia muzyką

O muzykoterapii

Głównym celem  zajęć jest stymulowanie rozwoju poznawczego, emocjonalnego, społecznego i ruchowego poprzez wybrane i dostosowane do możliwości dzieci formy aktywności muzycznej. Elementy muzyki takie jak melodia, rytm, dynamika, agogika, barwa dźwięku są naturalnymi stymulatorami, które prowokują dziecko do określonych działań czy zachowań.

Formy aktywności muzycznej

Formy aktywności muzycznej proponowane dziecku podczas zajęć to:

 • ruch przy muzyce – ukierunkowany przede wszystkim na zadania inhibicyjno – incytacyjne w przestrzeni  oraz na pracę na schemacie własnego ciała,
 • śpiew – elementy swobodnego wokalizowania, logorytmiki, techniki prawidłowej emisji głosu, nauka piosenek ,
 • gra na instrumentach – poznawanie technik grania na instrumentach (Instrumentarium Orffa), wspólne granie,
 • trening  słuchowy – aktywne słuchanie muzyki z ilustracją ruchową,
 • tworzenie muzyki – swobodna improwizacja muzyczna.

Zakres obszarów muzycznych

Podczas zajęć wykorzystywany jest szeroki zakres obszarów muzycznych:

 • doświadczanie dźwięków i poznawanie zjawisk akustycznych – misy dźwiękowe, różne instrumenty,
 • muzyka jednogłosowa śpiewana,
 • muzyka odbierana bezpośrednio z instrumentów,
 • muzyka klasyczna,
 • improwizacje muzyczne,
 • elementy tańca,
 • rytm.
Głównym celem terapii jest praca nad funkcją, której chory potrzebuje.
Wspólny wysiłek pozwala osiągnąć doskonałe efekty!

Sala 1

Sala 2

Sala 3

Sala 4

Kontakt do nas

SENSE
Centrum Terapii i Stymulacji Rozwoju

ul. Miodowa 57 (Osów)
71-497 Szczecin,
Zachodniopomorskie, Polska
terapia@integracja-sensoryczna.org

telefony:
- właściciel: +48 503 005 828
- przedszkole terapeutyczne: +48 506 213 215
- sekretariat i umawianie wizyt: +48 500 551 213
  (pon.-pt. w godzinach 8:00-16:00)