Terapia taktylna

ŻAŁOŻENIA PROGRAMU MNRI®(Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration) TERAPIA NEROTAKTYLNA

Twórcą programu MNRI®: Terapia Neurotaktylna jest dr Svetlana Masgutova, która swoją koncepcję oparła na doświadczeniu i wynikach wieloletniej pracy z dziećmi i dorosłymi, z zespołem stresu pourazowego i deficytami rozwoju układu nerwowego. Terapia Neurotaktylna proponuje techniki stymulacji skóry, mięśni i ruchów, które aktywizują rozwój funkcji receptorów skórnych oraz mięśniowych i ścięgnistych układu nerwowego peryferyjnego, a tym samym, ośrodkowego układu nerwowego (OUN).

Założeniem metody jest uruchomienie naturalnych mechanizmów neuronalnych, neurorozwoju, radzenie z efektem stresu i samoregulacji organizmu.

Każdy dotyk ciała natychmiast jest oceniany przez mózg i odbierany jako bodziec: przyjemny i bezpieczny lub zagrażający i nieprzyjemny. Taka natychmiastowa ocena jest wynikiem skomplikowanej pracy układu nerwowego

Terapia neurotaktylna składa się z dwóch aspektów;

Pierwszy związany jest z pracą zmysłu dotyku technikami, dzięki którym stymulujemy receptory znajdujące się w skórze , mięśniach i ścięgnach.

Drugi skierowany jest na optymalizację funkcjonowania układu neurosensomotorycznego i ośrodkowego układu nerwowego. Dotyk jak potwierdzają badania, wpływa na rozwój funkcji półkul i kory mózgowej, śródmózgowia i tylnych partii mózgu

Wieloletnia praktyka stosowania programu MNRI® Terapii NeuroTaktylnej pokazuje, że systematyczne stosowanie technik, daje dobre wyniki w zakresie stymulacji, regulacji i normalizacji percepcji dotykowej, regulacji napięcia mięśniowego, integracji sensorycznej, aktywizacji mechanizmów integracji sensomotorycznej, świadomości kinestetycznej, regulacji stanów stresowych. Terapia aktywizuje procesy samoświadomości – poczucie granic własnego ciała, jej koordynacji ruchowej, więzi i zdrowego przywiązania.

Podsumowując, terapia MNRI® nie tylko reguluje wrażliwość dotykową i pracę czucia dotykowego organizmu, ale również optymalizuje neurosensomotorczyne integracje i cały neurorozwój. Otwiera drogę do łatwiejszego funkcjonowania i nowych możliwości na poziomie rozwoju psychoruchowego, emocjonalnego, społecznego i poznawczego.

Sala 1

Sala 2

Sala 3

Sala 4

Kontakt do nas

SENSE
Centrum Terapii i Stymulacji Rozwoju

ul. Miodowa 57 (Osów)
71-497 Szczecin,
Zachodniopomorskie, Polska
terapia@integracja-sensoryczna.org

telefony:
- właściciel: +48 503 005 828
- przedszkole terapeutyczne: +48 506 213 215
- sekretariat i umawianie wizyt: +48 500 551 213
  (pon.-pt. w godzinach 8:00-16:00)