Trening Umiejętności Społecznych

Opis zajęć TUS

Trening umiejętności społecznychTrening umiejętności społecznych przygotowany dla osób z zespołem Aspergera oraz wysoko funkcjonujących osób z autyzmem. Głównymi celami zajęć jest zminimalizowanie napięcia, które pojawia się w różnorodnych sytuacjach społecznych, budowanie pozytywnych relacji w grupie rówieśniczej oraz nauka spędzania czasu z kolegami.

Z uwagi na problemy z nawiązywaniem kontaktu, podtrzymywania relacji i rozumienia innych osób, osoby z ZA potrzebują wsparcia w tym obszarze.

Podczas zajęć :

  • Uczestnicy uczą się przestrzegać norm i zasad funkcjonowania w grupie
  • Poznają części składowe komunikatów społecznych (intonacja, głos, gest, treść wypowiedzi, pozycja w grupie, kontekst, postawa ciała, przestrzeń osobista)
  • Uczą się adekwatnie zachowywać w różnorodnych sytuacjach
  • Uczą się odczytywać komunikaty niewerbalne (mimika twarzy, pozycja ciała, gestykulacja, tembr głosu)
  • Uczą się odpowiednio reagować w często spotykanych sytuacjach
  • Uczą się rozpoznawać i nazywać stany emocjonalne - zarówno swoje jak i innych osób oraz poznają sposoby okazywania ich w sposób akceptowany przez innych
Trening umiejętności społecznych ma na celu
pomoc osobom mającym problemy z nawiązywaniem kontaktu,
podtrzymywaniem relacji i współdziałaniem z rówieśnikami itp.

Sala 1

Sala 2

Sala 3

Sala 4

Kontakt do nas

SENSE
Centrum Terapii i Stymulacji Rozwoju

ul. Miodowa 57 (Osów)
71-497 Szczecin,
Zachodniopomorskie, Polska
terapia@integracja-sensoryczna.org

telefony:
- właściciel: +48 503 005 828
- przedszkole terapeutyczne: +48 506 213 215
- sekretariat i umawianie wizyt: +48 500 551 213
  (pon.-pt. w godzinach 8:00-16:00)