Paulina Komorowska

Absolwentka pedagogiki specjalnej oraz dwuletniego Studium Pomocy Dzieciom Autystycznym i Ich Rodzinom w Fundacja Synapsis

Prowadzi terapię dzieci z autyzmem oraz zespołem Aspergera wykorzystując wiele form oddziaływań terapeutycznych: metodę stymulacji rozwoju, sekwencje stymulacyjne, profil psychoedukacyjny, albumy aktywności oraz modyfikację zachowań trudnych.

Copyright © 2020   www.integracja-sensoryczna.org. Produkcja www.FabrykaStron.eu
Na stronie stosujemy pliki cookies. Można dokonać zmiany ustawień cookies. Polityka Prywatności.