Przedszkole Terapeutyczne

Przedszkole Terapeutyczne Szczecin

plakat

W Przedszkolu Terapeutycznym SENSE zapewniamy małe grupy dzieci gwarantujące sukces terapeutyczny (jeden nauczyciel będzie miał pod opieką dwoje dzieci). Bezpośredni kontakt między rodzicami i terapeutami wzmocni efekty pracy oraz pomoże rozwiązywać problemy, z którymi muszą zmierzyć się na co dzień rodziny naszych podopiecznych.

Dzieci w naszym punkcie będą miały dostęp do wszystkich terapii, które będą prowadzone indywidualnie i grupowo, a główny nacisk położymy na samodzielności i komunikację oraz rozwój społeczny naszych podopiecznych.

Nasze terapie:

- terapia metodą Integracji Sensorycznej

- rehabilitacja ruchowa

- terapia ręki

- muzykoterapia

- masaże

- terapia czaszkowo-krzyżowa

- terapia psychologiczna i logopedyczna

- zajęcia na basenie

- dogoterapia

Wiemy jak ważne są intensywne odziaływania terapeutyczne.

Dzieci znajdą się pod naszą troskliwa opieką – wykwalifikowanej i doświadczonej kadry specjalizującej się w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu przy wsparciu najlepszych terapeutów.

Wiemy, że im wcześniej rozpoczniemy pracę z dzieckiem tym większe efekty możemy osiągnąć.

Cele naszego przedszkola:

- rozbudzanie ciekawości poznawczej

- zachęcanie do wyrażania własnych myśli i uczuć.

- wzmacnianie wiary we własne siły i możliwość osiągania sukcesu.

- rozwijanie wyobraźni i fantazji.

- umiejętność pokonywania wszelkich trudności wynikających z autyzmu

- rozwój poznawczy, motoryczny oraz emocjonalno- społeczny.

- pełne przygotowanie dzieci od „pracy” i funkcjonowania w grupie.

W naszym przedszkolu posiadamy specjalistyczny sprzęt do wszystkich oferowanych przez nas terapii oraz właściwie dobrane pomoce dydaktyczne – wspierające rozwój dziecka.

Stworzymy dzieciom wspaniałe warunki do zabawy i nauki.

Realizujemy WWR – Wczesne Wspomaganie Rozwoju – wsparcie dla dzieci z niepełnosprawnością w wieku od urodzenia do podjęcia obowiązku szkolnego.

Dla każdego dziecka opracujemy indywidualny plan terapeutyczny oparty na metodach TEACCH i Schoplera.

Stosujemy alternatywne metody komunikacji dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci np. PESC – Picture Exchange Communication System – komunikacja alternatywna, MAKATON.

Realizujemy program przedszkolny zgodnie z wytycznymi MEN dostosowany do potrzeb i możliwości każdego dziecka.

Warunki przyjęcia:

- orzeczenie z poradni psychologiczno - pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego

- orzeczenie z poradni psychologiczno - pedagogicznej o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju

- orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

- wypełniony wniosek

Wiemy, że stracony czas jest trudny do nadrobienia dlatego staramy się dać dzieciom z autyzmem możliwość równego startu.

Sala 1

Sala 2

Sala 3

Sala 4

Kontakt do nas

SENSE
Centrum Terapii i Stymulacji Rozwoju

ul. Miodowa 57 (Osów)
71-497 Szczecin,
Zachodniopomorskie, Polska
terapia@integracja-sensoryczna.org

telefony:
- właściciel: +48 503 005 828
- przedszkole terapeutyczne: +48 506 213 215
- sekretariat i umawianie wizyt: +48 500 551 213
  (pon.-pt. w godzinach 8:00-16:00)