Nasi specjaliści SPEKTRUM

Nasza placówka zatrudnia specjalistów z dziedziny integracji sensorycznej, którzy wciąż pracują nad podniesieniem swoich kwalifikacji. Pracę wykonują z prawdziwym zaangażowaniem i troską.

Paulina Komorowska

Absolwentka pedagogiki specjalnej oraz dwuletniego Studium Pomocy Dzieciom Autystycznym i Ich Rodzinom w Fundacja Synapsis

Prowadzi terapię dzieci z autyzmem oraz zespołem Aspergera wykorzystując wiele form oddziaływań terapeutycznych: metodę stymulacji rozwoju, sekwencje stymulacyjne, profil psychoedukacyjny, albumy aktywności oraz modyfikację zachowań trudnych.

Alicja Tomczak-Mirecka

Psycholog  kliniczny, psychoterapeuta i socjoterapeuta dzieci i młodzieży
Członkini Polskiego Towarzystwa Psychodynamicznego

Od wielu lat zajmuje się tematyką zespołu Aspergera. Prowadzi  zajęcia indywidualne oraz autorskie zajęcia grupowe dla dzieci ze spektrum autyzmu oraz dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu społecznych i emocjonalnych trudności.

Renata Iwańska

Absolwentka pedagogiki specjalnej oraz Studiów Podyplomowych Logopedii i Glottodydaktyki

Copyright © 2020   www.integracja-sensoryczna.org. Produkcja www.FabrykaStron.eu
Na stronie stosujemy pliki cookies. Można dokonać zmiany ustawień cookies. Polityka Prywatności.