Trening umiejętności społecznych

Trening umiejętności społecznych przeprowadzany w naszej placówce skierowany jest głównie do dzieci z zespołem Aspergera. Na zajęciach dzieci uczą się m.in. budowania pozytywnych relacji w grupie.

Trening umiejętności społecznych - opis zajęć

Trening umiejętności społecznych przygotowany dla osób z zespołem Aspergera oraz wysoko funkcjonujących osób z autyzmem. Głównymi celami zajęć jest zminimalizowanie napięcia, które pojawia się w różnorodnych sytuacjach społecznych, budowanie pozytywnych relacji w grupie rówieśniczej oraz nauka spędzania czasu z kolegami.

Z uwagi na problemy z nawiązywaniem kontaktu, podtrzymywania relacji i rozumienia innych osób, osoby z ZA potrzebują wsparcia w tym obszarze.

Podczas zajęć:

  • Uczestnicy uczą się przestrzegać norm i zasad funkcjonowania w grupie
  • Poznają części składowe komunikatów społecznych (intonacja, głos, gest, treść wypowiedzi, pozycja w grupie, kontekst, postawa ciała, przestrzeń osobista)
  • Uczą się adekwatnie zachowywać w różnorodnych sytuacjach
  • Uczą się odczytywać komunikaty niewerbalne (mimika twarzy, pozycja ciała, gestykulacja, tembr głosu)
  • Uczą się odpowiednio reagować w często spotykanych sytuacjach
  • Uczą się rozpoznawać i nazywać stany emocjonalne - zarówno swoje jak i innych osób oraz poznają sposoby okazywania ich w sposób akceptowany przez innych

Trening umiejętności społecznych ma na celu
pomoc osobom mającym problemy z nawiązywaniem kontaktu,
podtrzymywaniem relacji i współdziałaniem z rówieśnikami itp.

Copyright © 2020   www.integracja-sensoryczna.org. Produkcja www.FabrykaStron.eu
Na stronie stosujemy pliki cookies. Można dokonać zmiany ustawień cookies. Polityka Prywatności.