Dagmara Śliwińska

Pedagog, diagnosta i terapeuta Integracji Sensorycznej, Nauczyciel Wychowania Wczesnoszkolnego i Przedszkolnego, terapeuta czaszkowo-krzyżowy.

Wykształcenie:

 • Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny. Pedagogika specjalność Edukacja Elementarna I Integracyjna- studia licencjackie.
 • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Humanistyczny. Pedagogika, spec. Edukacja Elementarna i Terapia Pedagogiczna, studia magisterskie.
 • Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej w Warszawie, uzyskanie uprawnień terapeuty integracji sensorycznej w zakresie diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej.

Doświadczenie:

 • Terapeuta i Diagnosta Integracji Sensorycznej, Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej w Warszawie;
 • Terapeuta ręki i zaburzeń motoryki małej w zakresie prowadzenia diagnozy i terapii ręki;
 • Nauczyciel w Przedszkolu Miejskim nr 2 „Mali Artyści” w Stargardzie;
 • Diagnoza i Terapia Pedagogiczna
 • Staż w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 w Stargardzie.
 • Terapia Czaszkowo-Krzyżowa:

  - teoria i praktyka biodynamicznego mechanizmu terapii oraz anatomiczne i fizjologiczne podstawy funkcjonowania systemu-krzyżowego;

  - pływy i pulsacje, linie środkowe i zaiskrzenia;

  - trauma, somatoemocjonalne odwijanie, polyvagal system;

  - różne oblicza układu odpornościowego.

Copyright © 2023   www.integracja-sensoryczna.org. Produkcja www.FabrykaStron.eu
Na stronie stosujemy pliki cookies. Można dokonać zmiany ustawień cookies. Polityka Prywatności.