Diagnoza i terapia metodą IS

Diagnoza i terapia metodą integracji sensorycznej to długotrwały proces, jednakże przynoszący doskonałe rezultaty. Zapraszamy do naszej placówki zatrudniającej najlepszych specjalistów.

Wnikliwy proces diagnostyczny

Aby można było przeprowadzić efektywną terapię, najpierw trzeba postawić dokładne rozpoznanie. Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej odbywa się w trakcie trzech spotkań i składa się z poszczególnych części:

  • Wywiad z rodzicami - terapeuta pyta rodziców o przebieg ciąży, poród, rozwój dziecka w pierwszych latach życia, przebyte choroby, preferowane aktywności oraz trudności z jakimi boryka się ich dziecko, pyta również o to jakie są ich oczekiwania względem terapii;
  • Kwestionariusze - rodzice wypełniają kwestionariusze będące uzupełnieniem wywiadu a dotyczą szczegółowych informacji na temat dziecka;
  • Obserwacja kliniczna - dziecko wykonuje zadania polecone przez terapeutę, które pozwalają wnioskować o jego napięciu mięśniowym, równowadze, koordynacji, planowaniu motorycznym, motoryce małej i dużej, pracy gałek ocznych, reakcji na ruch oraz reaktywności na bodźce sensoryczne;
  • Testy - wykonywane u dzieci, które ukończyły 4 lata, testy są standaryzowane i pozwalają określić poziom koordynacji, praksji, czucia ruchu, czucia własnego ciała, zdolności grafomotoryczne, percepcję dotykową i równowagę;
  • Omówienie diagnozy, podsumowanie, plan terapii - terapeuta przedstawia rodzicom wyniki badań, przedstawia plan terapii oraz ewentualne zalecenia do pracy z dzieckiem w domu - każdy rodzic otrzymuje diagnozę pisemną.

Światowa nowość w dziedzinie diagnozy integracji sensorycznej! 

Wprowadzenie międzynarodowych TESTÓW EASI pozwala nam jeszcze dokładniej diagnozować Dzieci pod kątem zaburzeń procesów integracji sensorycznej JUŻ OD 3 ROKU ŻYCIA!
 
Zapraszamy do kontaktu w celu umówienia wizyty.
 
Diagnozę z wykorzystaniem TESTÓW EASI prowadzi dr n. med. i n. o zdr. Mirosława Bloch.

Indywidualny program terapeutyczny

O potrzebie podjęcia terapii decydują wyniki wcześniej przeprowadzonej diagnozy, na podstawie której określone są sfery, na które w czasie zajęć należy oddziaływać.

Każde dziecko rozpoczynające terapię w naszej placówce posiada indywidualny program terapeutyczny dostosowany do jego potrzeb i u umiejętności. Zajęcia mają na celu kompensowanie deficytów i zaburzeń integracji zmysłowej dziecka.

Zajęcia mają charakter aktywności ruchowej i zabawy, w której dziecko chętnie uczestniczy. Terapia zwykle odbywa się 1 lub 2 razy w tygodniu, w zależności od stopnia nasilenia deficytów. Zajęcia trwają 55 minut. Postępy w terapii monitorowane są przez okresowo wykonywane testy i obserwację zachowań dziecka.

Dokładna diagnoza pozwala opracować indywidualny plan terapeutyczny.
Aby terapia przynosiła pożądane efekty konieczna jest systematyczność
i chęć współpracy ze strony rodziców.

Copyright © 2023   www.integracja-sensoryczna.org. Produkcja www.FabrykaStron.eu
Na stronie stosujemy pliki cookies. Można dokonać zmiany ustawień cookies. Polityka Prywatności.