Gimnastyka korekcyjna

Wady postawy to częsty problem wśród dzieci. Zaniedbania w tym względzie mogą doprowadzić do poważnych problemów w przyszłości. Środkiem zaradczym jest indywidualna gimnastyka korekcyjna.

Korekcja wad postawy u dzieci

Gimnastyka korekcyjna prowadzona jest w formie indywidualnych zajęć dostosowanych do potrzeb dziecka. Jest ona prowadzona przez fizjoterapeutę, czas trwania zajęć wynosi 45 min. Zajęcia obejmują ćwiczenia korygujące wady postawy takie jak:

Plecy okrągłe

Plecy okrągłe to nadmierne uwypuklenie fizjologicznej krzywizny piersiowej (hiperkifoza piersiowa). Charakterystyczne dla tej wady jest garbienie się, wysuwanie głowy i barków do przodu, co powoduje m.in. odstawanie łopatek, klatka piersiowa jest spłaszczona, zapadnięta, mięśnie piersiowe przykurczone, a mięśnie grzbietu rozciągnięte. Zmiany te ograniczają ruchomość klatki piersiowej oraz pracę układu oddechowego i krążenia. Często przyczyną tej wady mogą być: zmęczenie dziecka, osłabienie po chorobie, słaby wzrok, nadmierna wysokość ciała w stosunku do ciężaru itp.

Plecy wklęsłe

Plecy wklęsłe to nadmierne uwypuklenie fizjologicznej krzywizny lędźwiowej (hiperlordoza lędźwiowa). Charakterystyczne dla tej wady jest znaczne wygięcie lordozy lędźwiowej do przodu, brzuch wypięty, przykurczone nadmiernie mięśnie: biodrowo - lędźwiowy, prostownik grzbietu odcinka lędźwiowego i towarzyszące, a rozciągnięte i osłabione mięśnie brzucha i pośladkowe.

Plecy okrągło-wklęsłe

Plecy okrągło-wklęsłe to połączenie obu wyżej omówionych wad. Obie krzywizny kręgosłupa, zarówno kifoza piersiowa jak i lordoza lędźwiowa, są nadmiernie uwypuklone. Objawy zewnętrzne to okrągłe plecy i wypięty brzuch; plecy płaskie - charakteryzują się spłaszczeniem obu krzywizn - kifozy piersiowej i lordozy lędźwiowej. Wadę tę spotyka się najczęściej u dzieci astenicznych, wątłych, słabo umięśnionych;

Skoliozy

Skoliozy (boczne skrzywienia kręgosłupa) - charakteryzują się odchyleniami osi anatomicznej (wyrostki kolczyste) od osi mechanicznej w trzech płaszczyznach: czołowej, strzałkowej i poprzecznej. Skoliozy są chorobą ogólnoustrojową, powodują szereg zmian wtórnych w układzie narządów ruchu, oddychania oraz krążenia. Towarzyszą im też zmiany biochemiczne będące odbiciem zaburzeń metabolizmu substancji podstawowej tkanki łącznej, chrząstek i kości.

Wczesnymi objawami, łatwymi do zaobserwowania, które powinny zaniepokoić każdego rodzica są: asymetria barków, asymetria ułożenia łopatek, asymetria kątów tułowiowo - ramiennych (trójkątów talii), wystawanie biodra. Objawy późniejsze to zmniejszenie ruchomości kręgosłupa, zmniejszenie ruchomości klatki piersiowej, pozorne, czynnościowe skrócenie kończyny dolnej (występujące po stronie wklęsłości wygięcia), garb żebrowy (deformacja klatki piersiowej), asymetryczne fałdy mięśniowe po obu stronach kręgosłupa (widoczne w skłonie), niewydolność krążeniowo-oddechowa.

Deformacje klatki piersiowej

  • Klatka piersiowa kurza - mostek nadmiernie wysunięty do przodu, od 4. do 8. żebra zaznacza się wyraźna wkłęsłość;
  • Klatka piersiowa lejkowata, szewska – deformacja, przemieszczenie się ku dołowi dolnej części mostka i przylegających odcinków żeber, na skutek osłabienia mięśni grzbietu, wysunięcia barków do przodu, spłaszczenia klatki piersiowej i zwiotczenia mięśni brzucha występują przy oddychaniu paradoksalne ruchy klatki piersiowej.

Wady kończyn dolnych

  • Kolana koślawe (wyraźne jest wygięcie kończyn w stawie kolanowym do wewnątrz);
  • Kolana szpotawe (wygięcie w stawie kolanowym na zewnątrz);
  • Stopa koślawa;
  • Stopa płaska;
  • Stopa wydrążona;
  • Stopa szpotawa;
  • Paluch koślawy (hallux)

Rehabilitacja ruchowa ma na celu przywrócenie
możliwie największej sprawności fizycznej, siły i wytrzymałości mięśni
oraz korygowanie wad postawy i patologicznych nawyków ruchowych.

Copyright © 2023   www.integracja-sensoryczna.org. Produkcja www.FabrykaStron.eu
Na stronie stosujemy pliki cookies. Można dokonać zmiany ustawień cookies. Polityka Prywatności.