Czym jest integracja sensoryczna?

Dziecko odbiera świat wszystkimi zmysłami, czasem pojawiają się zaburzenia. Terapia integracji sensorycznej ma sprawić, że wszystkie zmysły będą ze sobą współgrać i pomogą w lepszym funkcjonowaniu.

Słowo wstępu

Twórcą teorii integracji sensorycznej jest A. Jean Ayres - psycholog, terapeuta zajęciowy, pracownik naukowy na Uniwersytecie Kalifornijskim. Ayres opracowała hipotezy wskazujące na implikacje funkcji psychoneurologicznych w zachowaniu i uczeniu się dziecka na bazie wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej, psychologii uczenia się, neurobiologii, neurofizjologii i własnego doświadczenia.

Według Ayres integracja sensoryczna to proces, dzięki któremu mózg otrzymuje informacje ze wszystkich zmysłów, rozpoznaje je, segreguje, interpretuje a także integruje ze sobą oraz wcześniejszymi doświadczeniami tworząc odpowiednią do sytuacji reakcję.

Omówienie zagadnienia

W każdej chwili naszego istnienia mózg otrzymuje niezliczone ilości informacji pochodzące ze zmysłu węchu, smaku, wzroku, słuchu, dotyku, siły grawitacji oraz pozycji ciała. Mózg nieustannie organizuje te informacje gdy się uczymy, odpoczywamy, bawimy. Gdy informacje płyną w prawidłowej organizacji, mózg może je używać do formowania percepcji, zachowania się czy uczenia. Ayers podkreślała, że adekwatna integracja jest podstawą normalnego uczenia się. Jeżeli informacje nie przepływają prawidłowo wówczas mówimy o zaburzeniach integracji sensorycznej.

Ayres uważała, że istnieją czynniki mierzone za pomocą jej narzędzi badawczych tylko u dzieci z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego. Wyłonione wyniki zinterpretowała jako reprezentacje dysfunkcji, które łączą się z określonymi zaburzeniami. Według niej dysfunkcje te miały wpływ na  reakcje posturalne, napięcie mięśni, planowanie ruchu, rozwój mowy, zachowanie, emocje i funkcje poznawcze. Przez lata  Ayres sformułowała teoretyczne podstawy procesów integracji sensorycznej, metody diagnozy tych zaburzeń oraz specyficzne techniki terapeutyczne.

Zasługą A. Jean Ayres było także odkrcie ogromnej roli jaką odgrywają najwcześniejsze ontogenetycznie, rozwijające się już w życiu płodowym układy – dotykowy, proprioceptywny i przedsionkowy. To od nich zależy dobra percepcja wzrokowa, słuchowa, kształtowanie się schematu ciała, koordynacji ruchowej, planowania ruchu oraz równowagi emocjonalnej. Końcowe produkty integracji sensorycznej to zdolność do koncentracji uwagi, samokontrola, akceptacja siebie, zdolność do efektywnego uczenia się, a więc wszystko to co jest niezbędne, aby dziecko mogło prawidłowo funkcjonować w szkole, domu, rodzinie i wśród rówieśników.

Integracja sensoryczna to zdolność dziecka do odczuwania,
rozpoznawania i rozumienia oraz porządkowania informacji
przekazywanych przez zmysły ze świata zewnętrznego i własnego organizmu.

Copyright © 2023   www.integracja-sensoryczna.org. Produkcja www.FabrykaStron.eu
Na stronie stosujemy pliki cookies. Można dokonać zmiany ustawień cookies. Polityka Prywatności.