Metoda 
Tomatisa®

 Ta innowacyjna metoda wykorzystuje dźwięki do stymulacji mózgu i poprawy funkcjonowania zmysłów. Dzieci z trudnościami w uczeniu się, problemami z koncentracją, opóźnieniem mowy czy autyzmem mogą znaleźć w terapii Tomatis wsparcie i pomoc w osiągnięciu pełnego potencjału. To naturalna i bezpieczna metoda, która może przynieść długotrwałe efekty.

Jeśli szukasz skutecznego wsparcia dla rozwoju Twojego dziecka, terapia Tomatis może być rozwiązaniem.

Sprawdź, jak może pomóc Twojemu dziecku!

Czy terapia Tomatis może pomóc dzieciom z opóźnionym rozwojem mowy?

Tak, terapia Tomatis może być bardzo pomocna dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy. Metoda ta wykorzystuje specjalnie dostosowane dźwięki, które mają wpływ na stymulację mózgu i poprawę funkcjonowania zmysłów, w tym słuchu i mowy.

Dzięki terapii Tomatis dzieci mogą rozwijać umiejętności słuchowe, poprawić percepcję dźwięków i w efekcie zwiększyć zdolność do komunikacji werbalnej. Terapia Tomatis może wspomagać rozwój mowy, poprawiając artykulację, płynność wypowiedzi oraz rozumienie i przetwarzanie języka. Jeśli Twoje dziecko ma trudności z mową, terapia Tomatis może być wartościowym wsparciem w jego rozwoju.

Jak metoda Tomatis wpływa na rozwój umiejętności słuchowych u dzieci?

Metoda Tomatis wpływa na rozwój umiejętności słuchowych u dzieci poprzez stymulację i trening słuchu. Metoda ta wykorzystuje specjalnie zaprojektowane programy słuchowe, które składają się z różnych dźwięków i muzyki o zmiennej częstotliwości i intensywności. Te dźwięki są odtwarzane za pomocą specjalnych słuchawek lub głośników. Podczas terapii Tomatis, dźwięki są modyfikowane i przekazywane do ucha w sposób, który ma na celu pobudzenie i trening słuchu. Metoda ta opiera się na założeniu, że słuch jest kluczowym zmysłem, który wpływa na rozwój mowy, koncentrację, koordynację i ogólny rozwój umysłowy.

Stymulacja słuchu za pomocą terapii Tomatis ma na celu:

  • Poprawę percepcji dźwięków: Dzieci uczą się rozpoznawać różne dźwięki i odróżniać je od siebie. Poprawiają swoją zdolność do identyfikacji dźwięków i rozumienia mowy.

  • Wzmacnianie słuchu: Terapia Tomatis pomaga wzmocnić słuch, poprzez trening i rozwijanie umiejętności słuchowych. Dzieci uczą się skupiać uwagę na dźwiękach, rozróżniać subtelne różnice w dźwiękach i lepiej słyszeć szczegóły.

  • Doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej: Metoda Tomatis angażuje również ruch w procesie słuchowym. Dzieci uczą się koordynować swoje ruchy z dźwiękami, co wpływa na rozwój motoryczny i umiejętności językowe.

Jakie są główne cele terapii Tomatis u dzieci?

Główne cele terapii Tomatis u dzieci to:

  • Poprawa percepcji słuchowej: Terapia Tomatis ma na celu poprawienie zdolności dzieci do percepcji dźwięków i rozumienia mowy. Dzieci uczą się rozpoznawać różne dźwięki i odróżniać je od siebie, co wpływa na lepsze rozumienie mowy i komunikację.

  • Wzmacnianie słuchu: Terapia Tomatis ma na celu wzmocnienie słuchu poprzez trening i rozwijanie umiejętności słuchowych. Dzieci uczą się skupiać uwagę na dźwiękach, rozróżniać subtelne różnice w dźwiękach i lepiej słyszeć szczegóły. 

  • Poprawa mowy: Terapia Tomatis może pomóc dzieciom w poprawie jakości ich mowy. Poprzez stymulację słuchu i trening dźwiękowy, dzieci mogą poprawić artykulację, płynność mowy i wyrażanie się werbalnie.

  • Redukcja trudności szkolnych: Terapia Tomatis może być również stosowana w celu redukcji trudności szkolnych u dzieci. Poprzez poprawę słuchu i rozwój umiejętności słuchowych, dzieci mogą lepiej radzić sobie z czytaniem, pisaniem, matematyką i innymi naukami. Wszystkie te cele mają na celu wsparcie rozwoju dziecka i poprawę jego jakości życia poprzez lepsze wykorzystanie zmysłu słuchu i rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych.

Ile trwa terapia?

Cykl terapii trwa 3 tygodnie i 15 spotkań codziennie po 50 min (pierwsze spotkanie w formie konsultacji + 14 zajęć). 

Copyright © 2023   www.integracja-sensoryczna.org. Produkcja www.FabrykaStron.eu
Na stronie stosujemy pliki cookies. Można dokonać zmiany ustawień cookies. Polityka Prywatności.