Terapia czaszkowo - krzyżowa

Terapia czaszkowo-krzyżowa znana także pod nazwą osteopatii kranialnej, może być z powodzeniem stosowana u dzieci, z różnymi schorzeniami i rodzajami zaburzeń.

Osteopatia kranialna czyli terapia czaszkowo krzyżowa

Nazywana także osteopatią kranialną jest formą terapii manualnej, wykorzystującą delikatne techniki manipulacji. Twórca osteopatii dr A.T. Still z doświadczenia wiedział, że znacznie większe niż zwalczanie objawów efekty przynosi fachowe leczenie przyczyn. Nie miał wątpliwości, iż kluczowe znaczenie w diagnostycznym i terapeutycznym postępowaniu ma układ nerwowy oraz płyn mózgowo-rdzeniowy, który go okala. Układ nerwowy rozpoczyna każdą funkcję, odpowiada za wszystkie mechanizmy adaptacyjne i kompensacyjne oraz koordynuje pracą całego organizmu, natomiast płyn mózgowo-rdzeniowy chroni i odżywia OUN a także posiada niezwykłą cechę - jest swego rodzaju nośnikiem „tchnienia życia”.

Dr W. G. Sutherland, który rozwinął sztukę osteopatii na polu czaszki (łącząc biodynamikę z biomechaniką), badał i obserwował efekty kliniczne zaburzeń ruchu w szwach czaszkowych, podał osie obrotu kości czaszki, opisał ruch membran pokrywających mózgowie i rdzeń kręgowy oraz powiązał ten ruch z mimowolnym, subtelnym ruchem kości krzyżowej. Tak powstała terapia czaszkowo-krzyżowa, która bardzo często sprawdza się tam gdzie medycyna konwencjonalna zawodzi. W przypadku dysfunkcji, zaburzona zostaje ekspresja pierwotnego mechanizmu oddechowego. Wnikliwa ocena rytmu kranialnego pod względem diagnostycznym i terapeutyczne działania inicjują w organizmie mechanizmy homeostazy, która jest niezbędnym warunkiem zdrowia. Na skutek tego w ciele pacjenta kształtuje się zdolność autoregulacji procesów biologicznych oraz utrzymania parametrów wewnętrznych na odpowiednim poziomie. Proces usprawniania obejmuje obszar zaburzeń systemowych z objawami układu:

 • nerwowego;
 • narządu ruchu;
 • narządów wewnętrznych;
 • pokarmowego/trawiennego;
 • krwionośnego;
 • limfatycznego;
 • oddechowego;
 • endokrynnego;
 • immunologicznego;
 • moczowego/wydalniczego;
 • narządów zmysłów

Anatomiczna i fizjologiczna wiedza oraz zmysł dotyku umożliwia terapeucie precyzyjne stosowanie właściwych dla danego przypadku układów terapeutycznych. Terapia Craniosacralna w swojej zaawansowanej formie obejmuje pracę z emocjami - także na poziomie traumy. Szczególną tutaj rolę odgrywa struktura tkanki łącznej, która oprócz swojej funkcji spajającej (jako droga przewodzącą żył, limfatycznych naczyń, tętnic oraz nerwów), podtrzymującej (dla narządów, kości) i ochronnej - posiada ‘pamięć’ fizjologicznych doświadczeń. Stany traumatyzacji generują organizowanie nawykowych wzorców zaburzeń, które bez odpowiedniej pomocy, mogą utrzymywać się i narastać przez całe życie.

Terapia czaszkowo - krzyżowa to proces, którego sercem jest trafna diagnostyka oraz inicjowanie (wy)leczenia wszelkich dolegliwości, które wywołując dyskomfort zasłaniają obraz faktycznego funkcjonowania organizmu. Jest właściwą formą terapii m.in. dla dzieci:

 • przejawiających dysfunkcje integracji sensorycznej;
 • z opóźnionym rozwojem psychoruchowym;
 • po mechanicznych uszkodzeniach aparatu ruchu;
 • ze spektrum autyzmu;
 • z nadpobudliwością psychoruchową;
 • urodzonych przedwcześnie;
 • z diagnozą FASD;
 • z uszkodzonym wzrokiem;
 • z uszkodzonym słuchem;
 • z zaburzeniami rozwoju mowy i języka/komunikacji;
 • z zaburzeniami funkcji pokarmowych;
 • z wadami zgryzu;
 • z zaburzeniami emocjonalnymi;
 • z zaburzeniami psychicznymi;
 • z zaburzeniami snu;
 • z nieprawidłową dystrybucją napięcia mięśniowego (w tym dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym);
 • z zespołami wad wrodzonych (w tym dzieci z przepukliną oponowo - rdzeniową);
 • z dysfunkcjami powstałymi na tle izolowanych kraniosynostoz;
 • z zespołami bólowymi;
 • po urazach okołoporodowych;
 • urodzonych przez cesarskie cięcie;
 • z objawami układu narządów wewnętrznych

Copyright © 2023   www.integracja-sensoryczna.org. Produkcja www.FabrykaStron.eu
Na stronie stosujemy pliki cookies. Można dokonać zmiany ustawień cookies. Polityka Prywatności.