Nasi specjaliści SENSE

Praca z dziećmi wymaga wyjątkowego podejścia. Nasi specjaliści  posiadają odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i cechuje ich empatia. Postępy dzieci dają im największą radość i satysfakcję z wykonywanej pracy.

dr n. med. i n. o zdr.  Mirosława Bloch

Pedagog specjalny, terapeuta Integracji Sensorycznej, fizjoterapeuta

Prowadzi diagnozę i terapię metodą Integracji Sensorycznej, terapię ręki, gimnastykę korekcyjną. Wykładowca na kierunku „Integracja Sensoryczna” w Collegium Balticum. Autorka badań i publikacji w specjalistycznych wydawnictwach naukowych.

Karolina Kuczyńska

Mgr fizjoterapii, terapeuta integracji sensorycznej.

Wykładowca na kierunku „Integracja Sensoryczna” w Collegium Balticum.

Dagmara Śliwińska

Diagnosta i terapeuta Integracji Sensorycznej, Nauczyciel Wychowania Wczesnoszkolnego i Przedszkolnego, terapeuta czaszkowo-krzyżowy, wykładowca Uczelni Wyższej Collegium Balticum.

Filip Sokala

Fizjoterapeuta, Specjalista diagnozy i terapii metodą Integracji Sensorycznej, mgr Filozofii, Przygotowanie Pedagogiczne.

Wykładowca na kierunku „Integracja Sensoryczna” w Collegium Balticum.

Adam Balczerski

Fizjoterapeuta, Terapeuta Integracji Sensorycznej, mgr Akademii Wychowania Fizycznego

Michał Pardała

Magister fizjoterapii, technik masażu, wykładowca Wykładowca Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii. 

Przemysław Kuduk

Fizjoterapeuta, pedagog terapeutyczny, biomasażysta, terapeuta SI.

Izabela Grochowczak

Terapeuta Integracji Sensorycznej, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego

Prowadzi zajęcia z Integracji Sensorycznej i Terapii Ręki.

Sylwia Konarska

Terapeuta Integracji Sensorycznej

Monika Krukowska

Terapeuta Integracji Sensorycznej, Terapia ręki

Ewa Paciorek

Terapeuta Integracji Sensorycznej, Nauczyciel Wychowania Wczesnoszkolnego i Przedszkolnego.

Anna Socha

Terapeuta Integracji Sensorycznej

Alina Krzyżewska

Pedagog, specjalista diagnozy i terapii metodą integracji sensorycznej, terapeuta ręki, instruktor TUS, magister sztuki.

Julia Maj

mgr psychologii, mgr fizjoterapii, terapeuta Integracji Sensorycznej, diagnosta ADOS-2

Katarzyna Brzezińska

Terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki, terapeuta neurotaktylny, psycholog

Monika Sziedel

Terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki

Monika Ogonowska

Logopeda, terapeuta integracji sensorycznej

Anna Podgórska

Logopeda

Joanna Maliszewska

Logopeda, neurologopeda

Anna Garbowska

Psycholog

Copyright © 2023   www.integracja-sensoryczna.org. Produkcja www.FabrykaStron.eu
Na stronie stosujemy pliki cookies. Można dokonać zmiany ustawień cookies. Polityka Prywatności.