Terapia taktylna

Terapia Taktylna jest metodą na zaktywizowanie zmysłu dotyku, której zadaniem jest pobudzenie receptorów czuciowych. Stosowana m.in. u dzieci ze spektrum autyzmu, z nadpobudliwością ruchową oraz lękami.

Terapia taktylna otwiera drogę do łatwiejszego funkcjonowania

ŻAŁOŻENIA PROGRAMU MNRI® (Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration) TERAPIA NEUROTAKTYLNA

Twórcą programu MNRI®: Terapia Neurotaktylna jest dr Svetlana Masgutova, która swoją koncepcję oparła na doświadczeniu i wynikach wieloletniej pracy z dziećmi i dorosłymi, z zespołem stresu pourazowego i deficytami rozwoju układu nerwowego. Terapia Neurotaktylna proponuje techniki stymulacji skóry, mięśni i ruchów, które aktywizują rozwój funkcji receptorów skórnych oraz mięśniowych i ścięgnistych układu nerwowego peryferyjnego, a tym samym, ośrodkowego układu nerwowego (OUN).

Założeniem metody jest uruchomienie naturalnych mechanizmów neuronalnych, neurorozwoju, radzenie z efektem stresu i samoregulacji organizmu.

Każdy dotyk ciała natychmiast jest oceniany przez mózg i odbierany jako bodziec: przyjemny i bezpieczny lub zagrażający i nieprzyjemny. Taka natychmiastowa ocena jest wynikiem skomplikowanej pracy układu nerwowego. Terapia neurotaktylna składa się z dwóch aspektów;

  • Pierwszy związany jest z pracą zmysłu dotyku technikami, dzięki którym stymulujemy receptory znajdujące się w skórze, mięśniach i ścięgnach.
  • Drugi skierowany jest na optymalizację funkcjonowania układu neurosensomotorycznego i ośrodkowego układu nerwowego. Dotyk jak potwierdzają badania, wpływa na rozwój funkcji półkul i kory mózgowej, śródmózgowia i tylnych partii mózgu.

Wieloletnia praktyka stosowania programu MNRI® Terapii NeuroTaktylnej pokazuje, że systematyczne stosowanie technik, daje dobre wyniki w zakresie stymulacji, regulacji i normalizacji percepcji dotykowej, regulacji napięcia mięśniowego, integracji sensorycznej, aktywizacji mechanizmów integracji sensomotorycznej, świadomości kinestetycznej, regulacji stanów stresowych. Terapia aktywizuje procesy samoświadomości – poczucie granic własnego ciała, jej koordynacji ruchowej, więzi i zdrowego przywiązania.

Podsumowując, terapia MNRI® nie tylko reguluje wrażliwość dotykową i pracę czucia dotykowego organizmu, ale również optymalizuje neurosensomotorczyne integracje i cały neurorozwój. Otwiera drogę do łatwiejszego funkcjonowania i nowych możliwości na poziomie rozwoju psychoruchowego, emocjonalnego, społecznego i poznawczego.

Copyright © 2023   www.integracja-sensoryczna.org. Produkcja www.FabrykaStron.eu
Na stronie stosujemy pliki cookies. Można dokonać zmiany ustawień cookies. Polityka Prywatności.