Objawy zaburzeń integracji sensorycznej

Zaburzenia i dysfunkcje integracji sensorycznej u dzieci najczęściej objawiają się poprzez obniżony poziom koordynacji ruchowej, wzmożoną lub obniżoną aktywność, trudnościami w zachowaniu itp.

Na co należy zwrócić uwagę

  • Nadmierna wrażliwość na bodźce dotykowe, wzrokowe oraz ruch – może się ona objawiać m.in. rozdrażnieniem w codziennych czynnościach takich jak kąpiel, mycie głowy, obcinanie paznokci, ubieranie się, unikanie określonych rodzajów ubrań, jedzenia, lękiem podczas zabaw ruchowych, zaburzeniami koncentracji a także agresją w stosunku do rówieśników
  • Zbyt mała wrażliwość na stymulację sensoryczną – dzieci mogą poszukiwać bodźców sensorycznych poprzez np. celowe uderzanie ciałem o różne przedmioty, silne przytulanie się, pocieranie dłoni o różne powierzchnie, obwąchiwanie siebie i innych, kołysanie się, kręcenie, wzmożoną aktywność ruchową, słabą reakcję na ból
  • Zaburzenia koncentracji uwagi, impulsywność
  • Wzmożona lub obniżona aktywność ruchowa
  • Trudności w uczeniu się
  • Trudności z koordynacją ruchową
  • Obniżone zdolności grafomotoryczne
  • Opóźnienie rozwoju mowy
  • Opóźniony rozwój ruchowy
  • Obniżone poczucie własnej wartości

Aby w porę zauważyć nieprawidłowości w rozwoju integracji sensorycznej
należy wnikliwie obserwować aktywność ruchową dziecka, rozwój mowy, skupienie uwagi,
reakcje na bodźce, koordynację ruchową, itp.

Copyright © 2023   www.integracja-sensoryczna.org. Produkcja www.FabrykaStron.eu
Na stronie stosujemy pliki cookies. Można dokonać zmiany ustawień cookies. Polityka Prywatności.