EASI

(Evaluation in Ayres Sensory Integration)

Celem testów EASI jest dostarczenie pewnego i rzetelnego narzędzia do oceny kluczowych funkcji w integracji sensorycznej. Leżą one u podstaw uczenia się, zachowania oraz uczestnictwa w społeczności.

Testy EASI mają za zadanie mierzyć: percepcję sensoryczną, reaktywność sensoryczną, posturalną/wzrokową/obustronną integracje i praksję w sposób minimalizujący wpływ kulturowy, rozumienie językowe i wcześniejsze doświadczenia.

Testy EASI wykonywane są u dzieci w wieku 3-12 lat.

Porównanie testów diagnostycznych

Testy Południowo-Kalifornijskie

OBSERWACJA KLINICZNA- brak standaryzacji

 1.  Test Imitacji Pozycji
 2. Test Przekraczania Linii Środka Ciała
 3. Test Obustronnej Koordynacji Ruchowej
 4. Test Kinestezji
 5. Test Identyfikacji Palców
 6. Test Grafestezji
 7. Test Lokalizacji Bodźca Dotykowego
 8. Test Różnicowania Prawo-Lewo
 9. Test Kopiowania Wzorów
 10. Test Równowagi w Pozycji Stojącej

Testy EASI

OBSERWACJA KLINICZNA- włączona do testów (STANDARYZOWANA)

 1. Praksja wzrokowa (rozbudowane)
 2. Percepcja wzrokowa - NOWY
 3. Praksja: ideacja - NOWY
 4. Praksja: pozycje (rozszerzona o praksje oralne)
 5. Kontrola postawy (obserwacja kliniczna - standaryzowana)
 6. Równowaga- rozbudowana
 7. Propriocepcja: siła - NOWY
 8. Motoryka wzrokowa oraz praksja (obserwacja kliniczna- rozszerzone)
 9. Praksja: sekwencje- NOWY
 10. Obustronna integracja- rozszerzona
 11. Praksja na komendę werbalną- NOWY
 12. Oczopląs
 13. Praksja wzrokowa (interakcje z przemiotem)- NOWY
 14. Propriocepcja (pozycje stawów)- rozbudowany 
 15. Percepcja słuchowa (lokalizacja)- NOWY
 16. Percepcja dotykowa (lokalizacja)
 17. Percepcja dotykowa (wzory)
 18. Percepcja dotykowa (kształty)- NOWY
 19. Percepcja dotykowa (oralna)- NOWY
 20. Modulacja- NOWY

Dokładna diagnoza pozwala opracować indywidualny plan terapeutyczny.
Aby terapia przynosiła pożądane efekty konieczna jest systematyczność
i chęć współpracy ze strony rodziców.

Copyright © 2023   www.integracja-sensoryczna.org. Produkcja www.FabrykaStron.eu
Na stronie stosujemy pliki cookies. Można dokonać zmiany ustawień cookies. Polityka Prywatności.