ADOS-2

ADOS-2 to obecnie najbardziej wiarygodne i uniwersalne narzędzie, które pozwala zbadać stopień nasilenia cech spektrum autyzmu.

Czym jest ADOS-2?

ADOS-2 to profesjonalny, wielowymiarowy test psychologiczny umożliwiający zweryfikowanie czy u Pacjenta występują objawy spektrum autyzmu. Przebieg badania zależy od wieku osoby badanej.   

Badanie można przeprowadzać bez ograniczeń już u dzieci od 12 miesiąca życia – wiek Pacjenta ma jedynie wpływ na to, na jakich interakcjach z diagnostą opiera się u konkretnej osoby diagnostyka ADOS-2. Test jest również dostosowany do możliwości osób, które mają trudności ze słownym komunikowaniem się.  

Dla lekarzy psychiatrów podejmujących ostateczną decyzję dot. diagnozy, raport badania ADOS-2 jest wiarygodną i rzetelną informacją na temat istniejących trudności dziecka.

Etapy badania ADOS-2

Pierwsza wizyta:

1. Pogłębiony wywiad z rodzicami/opiekunami beneficjenta- ok. 1h

2. Przeprowadzenie testów ADOS-2 podczas wizyty dziecka- ok. 1h

Kolejna wizyta:

3. Spotkanie z rodzicami, omówienie wyników oraz przekazanie dokumentacji- ok. 1 h

Na czym polega?

Sam test ADOS-2 składa się z serii zadań i pytań, które służą do obserwacji i oceny zachowania osoby badanej w różnych sytuacjach. Zadania obejmują różne rodzaje interakcji, takie jak: zabawy, opowiadanie historii, zadania z manipulacją przedmiotami, czy zadania oparte na rozumieniu społecznych norm.

Na podstawie obserwacji diagnosta ocenia różne aspekty zachowania, reprezentujące pięć kategorii: Język i komunikacja, Wzajemność w interakcjach społecznych, Zabawa/Wyobraźnia,Zachowania stereotypowe i sztywne zainteresowania, Inne zachowania odbiegające od normy. Po obliczeniu wyniku testu, specjalista może określić prawdopodobieństwo występowania u danej osoby zaburzenia ze spektrum autyzmu.

Na tej podstawie może zalecić dalszą diagnostykę (jeśli wynik testu wskazuje na prawdopodobieństwo występowania zaburzeń ze spektrum).

Głównym celem terapii jest praca nad funkcją, której chory potrzebuje.
Wspólny wysiłek pozwala osiągnąć doskonałe efekty!

Copyright © 2023   www.integracja-sensoryczna.org. Produkcja www.FabrykaStron.eu
Na stronie stosujemy pliki cookies. Można dokonać zmiany ustawień cookies. Polityka Prywatności.